Av: Johan Svensson

2020-03-05

3 tips för att driva lyckade projekt

Oavsett projektmetodik och roll har jag kunnat se samma mönster under mina år som konsult, vare sig det handlat att vara agil, Agile Lead, använda Scrum, som Scrum Master eller vid traditionell projektstyrning. Ofta har jag fått en specifik uppgift redan när jag kommer till en ny kund. Men det kan redan efter första dagen ändra riktning när man väl börjar nysta i det hela samt att det växt och tagit riktning åt ett helt annat håll.

Här kommer tre viktiga områden jag identifierat för att lyckas med att driva projekt:

Att kommunicera, ställa frågor, vara nyfiken och att utmana har varit nyckel till att bidra med värde för mig. Hos en kund finns det ofta många utmaningar att ta tag i, det finns olika viljor om vart vi ska och varför. Att konkretisera VAD det är som ska göras, innan vi pratar om HUR det ska göras är viktigt för att uttnyttja tid och pengar på bästa sätt.

Att se människor och deras styrkor samt ha tillit till deras kompetens. Att ta klivet från tekniken till verksamheten är den viktigaste lärdom jag fått, träffa och prata med de riktiga mottagare som ska använda resultatet av exempelvis ett system. Inte bara blint lyssna på en produktägare eller en styrgrupp som ofta inte har hela bilden.

Att våga ifrågasätta och att våga dra i handbromsen, för att ta reda på vad kunden verkligen vill kan vara utmanande just som konsult och utomstående från kunden. Men att ifrågasätta om det måste göras på det ena eller andra sättet kan få otroliga effekter, allt hänger på att få rätt bild av det verkliga behovet. Ska vi bygga en applikation när det finns flera alternativ på marknaden? Svaret kan vara självklart men inte för en verksamhet som är pressade och inte fått helheten eller tagit sig tid och vidga vyerna. Så våga utmana och kom med alternativa förslag.

Det kommer alltid att finnas grupperingar och personer som vill åt det ena eller andra hållet. Att få alla nöjda har för mig varit en stor utmaning på samtliga uppdrag. Det viktiga är att se den största nyttan och värdet samt att övertyga de som sitter på budget och har ansvaret. Den ansvariga är ofta en person långt från verksamheten och verkligheten. Att från start ha tydliga krav, mätbara resultat är otroligt viktigt, men det är inte självklart att de finns definierade.

De projekt jag tagit över har det ofta varit i just den situationen, detta skapar en frustration och det blir ofta fokus på kostnader från verksamheten istället för på värdet. Vi och Dom-känsla mellan IT och verksamheten blir ett faktum då man inte riktigt vet varför projektet lagt X tid på Y. Att knyta samman IT och verksamheten till en grupp är en framgångsfaktor i ett i lyckat projekt med gemensamt tydligt uppsatta mätbara resultat.

Hur mycket tid slösar din applikation på att bearbeta JSON?

Kurstips – Mastering Team Dynamics