Av: Sam Åhstedt

2020-04-30

Att vara teamledare på distans

Något som är på allas läppar i dessa tider är Corona. I jobbet som teamledare på Dynabyte ingår regelbundna träffar med både teammedlemmar och hela teamet för att skapa samhörighet och gemenskap. Vi är ett konsultbolag där en större del är utplacerade på olika uppdrag där det i normala fall är en liten utmaning att få till gemenskap inom teamen och nu med Corona och social distansering är det ändå svårare att få till det.

För att upprätthålla kontakten med teamet och teammedlemmarna trots social distansering har vi börjat använda oss av videomöten i mycket större utsträckning än tidigare. Vi har numera videofikamöten, videoluncher och videoutvecklingsamtal.
Jag tycker att det överlag fungerar bra och har ett par tankar kring detta och några “do and don’ts” som jag tänkte dela med mig av:

  • Mycket av kommunikationen mellan personer sker via ansiktsutryck och gester, inte enbart det du säger, se därför till att alla har videokameran påslagen för att utöka informationsutbytet.
  • Många är obekväma med att ha igång kameran hemifrån, men skapa ett neutralt utrymme att sitta i och tänk på att man snabbt blir van och det kommer kännas mer naturligt att ha igång kameran.
  • Ju fler deltagare desto viktigare att ha en moderator som kan ge taltid till alla och använda sig av t.ex handuppräckning för att flika in dina tankar under ett möte.
  • Se till att du får sitta ostörd under ditt videomöte, blir du distraherad av något kommer även alla andra att bli det.
  • Kan du dela upp möten med många deltagare till flera kortare möten med färre personer och avgränsad agenda kommer det bli effektivare.

Lycka till med dina videomöten!

#Ledarskap #Team #Videomöten

Relaterade inlägg

Mitt liv som domare och hur det utvecklat mig som person och utvecklare

React Native – the basics