Från idé till lösning, skapa din digitala morgondag med oss

Att lära sig Kotlin

av Alexander Sundström | 17 januari 2020

Jag har spenderat lite tid med att sätta mig in i Kotlin. Kotlin är ett språk som är kompatibelt tillsammans med Java och körs på samma JVM (Java Virtual Machine), men det kan också kompileras till Javascript och Native Code.

Vilka fördelar kommer av att använda Kotlin? Det är självklart svårt att svara uttömmande på den frågan, men jag tänkte nämna kort några av de saker som jag personligen tycker varit väldigt bra.

Kombinera Java och Kotlin

Eftersom att jag är Javautvecklare i grunden har det varit mycket intressant med möjligheten att kunna kombinera Java med Kotlin. Du behöver inte konvertera den befintliga koden du har, utan du kan helt enkelt lägga till ny kod i Kotlin för att sedan använda dig av den, både i Kotlin och i Java.

Null Safety

Bland annat så kräver språket explicit att du hanterar Null Safety. En variabel som kan vara null, måste alltid hanteras av dig explicit, så är inte fallet i Java. Det finns flera olika verktyg inbyggt för detta som hjälper dig att enkelt kunna använda dig av variabler som eventuellt är null.

String concatenation

En annan fördel är stränghantering, särskilt när du ska slå ihop olika strängar och värden. I Kotlin så är string concatenation inbyggt, så att du kan enkelt slå ihop strängar t.ex. : “Välkommen $firstname $lastname”.

Less boilerplate

En annan fördel är att Kotlin har mindre boilerplate kod. Det krävs helt enkelt mindre kod för att göra samma motsvarighet i Java.

Det har varit väldigt kul att testa språket och använda det, och det har gått betydligt smidigare än jag trodde att kombinera Java och Kotlin. Redan från första stunden kände jag att Kotlin är något jag definitivt vill utveckla vidare i. Det finns mycket mer att säga om de intressanta koncept som införs, Kotlins annorlunda syntax, hårdare typing på fält mm, men jag uppmuntrar den som är intresserad att själv testa på Kotlin.

En bra bok som jag har använt mig av, som kan rekommenderas för vidare läsning är “Joy of Kotlin”. Särskilt kapitel två, “Functional programming in Kotlin: An overview”. Ett annat sätt är Kotlin Koans, där du kan lära dig Kotlin direkt i IntelliJ.


Kategori: Utveckling
Taggar: Java,Kotlin