Av: Prishk Shaways

2022-12-02

Den 25e maj 2018 hände något!

Den 25 Maj 2018 hände något! Det rådande klimatet där affärsintressen utnyttjade personlig information/data för egen vinning i Europa ifrågasattes och styrdes upp. Multinationella företags och organisationers vida nyttjande av personlig data sattes under lupp. Mindre företag och organisationer trodde sig vara befriade från startskottet den 25 maj 2018, men så var icke fallet…

Det som hände 25 maj 2018 gällde alla, precis alla organisationer och företag inom EU/ESS som behandlar personlig data och information. Viktigast av allt så gäller det just DIN personliga information, DIN personliga data, och jag menar just dig, du som läser detta!

Så vad var det som hände 25 maj 2018?

Jo, GDPR trädde i kraft och gav kontrollen och makten tillbaka till det europeiska folket gällande sin personliga information, du, vi och ni fick kontrollen tillbaka med en mängd starka lagstadgade verktyg för att se till och bestämma själva över hur just din och vår information behandlas och varför den behandlas.

En gigantisk djungel av paragrafer och artiklar som stödjer dig i ditt makthavande av din personliga information, men vi ska inte komplicera det hela, utan vi ska förenkla och effektivisera vår kontroll av VÅR egna personliga information. Här är några verktyg som du kan använda dig av för att se över, styra och kontrollera den information som handlar om just dig personligen.

Du, just du har alltid dessa rättigheter med lagligt stöd:

  • Du har rätt till information om vad som händer med just din information
  • Du har alltid rätt till tillgång av din personliga information
  • Du kan närsomhelst begära rättelse av information som du anser eller som är felaktig. 
  • Du har alltid rätt till radering av din personliga information
  • Du kan alltid begära begränsning av behandling av din personliga information
  • Du kan alltid göra invändningar mot hur och vart din information behandlas
  • Du har alltid rätt till dataportabilitet, dvs. att få din personliga information överför till en annan organisation eller instans
  • Du har rätt till att inte vara objekt för automatiserade beslut

Nu när du läser detta så kan det vara så att tanken flyger iväg och säger, ”men det gäller inte mig”. För att förtydliga det hela så gäller det just dig personligen och ingen annan då det är DIN personliga information och ingen annans!

#GDPR

React Alicante 2022

Den 25e maj 2018 hände något!