Din digitala receptionist

Marley

För många företag ansågs ett helt virtuellt bemötande i en reception länge långt borta. Men det var före corona, förstås. Samtidigt är det många små och medelstora företag som redan valt bort en bemannad reception och de flesta nya företag budgeterar inte med det från start. Att skapa digitala gränssnitt för en bättre personlig upplevelse är något Dynabyte brinner för. Möjligheterna att lyfta både kundupplevelser och arbetsuppgifter är otroligt spännande och något som vi tror kommer vara centralt i all teknikutveckling framöver. Så hur kan vi möta varandra på ett personligt sätt med hjälp av tekniken framöver? Marley är ett Explorerprojekt där vi försöker svara på den frågan och se hur långt vi kan ta det.

Den mänskliga koden

Från obemannat välkomnande > till personligt första intryck. Företag utan bemannad reception kan göra första intrycket tekniskt och ofta själlöst. Med Marley sätter vi det mänskliga mötet i första rummet redan från början, med hjälp av digitala gränssnitt.

Den sociala koden

Från digital reception > till ny digital mötesplattform. Att börja i en kontrollerad miljö och ta fram lösningar för hur vi skapar bättre mänskliga möten i en teknisk värld är den perfekta utgångspunkten för att börja skapa en flora av digitala, virtuella tjänster som förbättrar vår professionella vardag.

Den digitala koden

I Marleyprojektet har vi fått ta hela vår verktygslåda i anspråk. Delar av systemet är traditionell utveckling med implementation av processer och funktioner. På det så har vi användarinteraktion både i form av datorseende och dialogflöden som ställer krav både på teknisk höjd och maskininlärningsalgoritmer. Lösningen byggs som en SaaS lösning och ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och prestanda.