Av: Hanna Haglund Eriksson

2020-03-11

Kurstips – Mastering Team Dynamics

Här kommer ett kurstips! Jag och min kollega Simon Nkangi gick i höstas Viktor Cessan och Stefan Lindbohms kurs Mastering Team Dynamics. Detta är en kurs för alla, oavsett roll, som är intresserade av att få förståelse för hur en på bästa sätt kan hjälpa ett team att ta sig till nästa nivå och vilka faktorer som påverkar teamets möjligheter att lyckas. Viktor och Stefan har en gedigen bakgrund inom agilt både som team- och organisationscoacher, och själv hittade jag kursen då jag är en flitig följare av Viktors blogg The Agile Coach’s Guide to the Galaxy.

Vi kursdeltagare var en blandad skara Scrum Masters, agila coacher, en UX-chef, produktchef, utvecklingsledare och projektledare från olika företag, som alla var där för att få våra frågor besvarade på hur just vi skulle bära oss åt för att få våra team att glänsa utifrån de olika förutsättningar vi står inför.

Meningen som fångade mitt intresse och fick mig att anmäla mig på studs var denna:
“Do you find that, no matter what you do, your team just doesn’t seem to be able to get past their challenges and work as the high performing team you know they can be?”

Kursen erbjuder svar på denna fråga och mera. Vi fick inte bara lära oss grunderna i gruppdynamik, såsom definitionen av ett team vs arbetsgrupp och Bruce Tuckman och Susan Wheelans definition av de olika faserna ett team går igenom, utan även vilka tecken jag som ledare bör hålla utkik efter och vad som i de olika faserna krävs av mig och inte minst organisationen för att få teamet att ta sig vidare till nästa fas.

Efter kursen har jag använt mig av några av de övningar vi gjorde tillsammans både som diskussionsunderlag med mitt Scrum Master- och agila coach-team, men även med teamen jag är Scrum Master för. Självskattningsövningar och diskussion om var vi befinner oss och varför har bidragit till en ökad förståelse och känsla av gemensamt ansvar för hur vi tillsammans tar nästa steg i vår resa som team.

Jag rekommenderar alla att gå denna kurs, oavsett om du vill bli en mer effektiv teammedlem i ett team eller funderar på hur du ska bygga din organisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för högpresterande team att leva och frodas i.

#Kurs #Team

Relaterade inlägg

3 tips för att driva lyckade projekt

The Phoenix Project