React.JS – Vad är det?

Har du alltid undrat vad React är, men har inte haft chansen att testa på det? Under kvällen kommer Kevin Helly ge en introduktion till React och vad ni kan göra med det. Detta är en bra introduction till vad Niklas kommer att prata om under hans TechTalk om Next.js

https://www.meetup.com/dynabyte-techtalk/events/281089779/