2022-03-30

Stockholms Stadsmission

På Dynabyte pratar vi gärna om att alla bitar hänger ihop! Vi tror på kombinationen av mänskligt, socialt och digitalt. Vi vill därför stötta organisationer som verkar för mänsklig, social och digital utveckling. Julklappen förra året blev därför en möjlighet för våra anställda att stötta tre organisationer inom dessa områden. En av de organisationer vi tillsammans valde att stötta är Stockholms Stadsmission i deras viktiga arbete för barn och unga som lever i utsatthet i Stockholm. Stadsmissionen erbjuder bland annat samtalsstöd, aktiviteter och utflykter samt ekonomisk rådgivning och stöd till familjer.

Välkommen tillbaka Christian!

Välkommen Stefan!