Sveriges mest besökta hus

Jernhusen

Jernhusen äger 37 stationsbyggnader av olika storlek, från Malmö Centralstation i söder till Katterjåkk hållplats i norr. Stationerna förvaltas och utvecklas för att vara effektiva bytespunkter där rätt utbud och service skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag. Tillsammans med en annan fastighetsägare driver man även väntsalarna i ett hundratal stationer över hela Sverige. I genomsnitt besöker en halv miljon människor stationsbyggnaderna varje dag. Jernhusens uppdrag är att hålla stationerna trevliga, trygga och funktionella så att det kollektiva resandet är ett attraktivt alternativ. En central del är systemet för kostnadshantering, där befintlig lösning saknade viktig funktionalitet för att möta behoven. Som en del av resan med en ny systemlösning valde man även att göra ett teknik- och prestandalyft.

Den mänskliga koden

Från individuell kvalitet > till kollektivt hållbart. När vi tar oss an ett projekt så tittar vi alltid på slutanvändaren. Vem kommer ha glädje av det vi gör? Allt hänger ihop. När våra system är effektiva och stödjer verksamheten blir processerna mer effektiva. Med Jernhusen vi skapar en bättre, mer hållbar och även jämnare kvalitet för alla de 500 000 människor som varje dag väljer att resa på ett grönare vis – oavsett station och väntsal.

Den sociala koden

Från isolerad kostnadshantering > till ett sammankopplat system. En stabil plattform med rätt IT-stöd ger en stor trygghet i Jernhusens uppdrag så vad kan vi lyfta för att skapa en bättre, snabbare och stabilare process? Vi började med att ta fram en specifik lösning och fick sedan fortsätta att utveckla och förvalta fler delar Jernhusens deras miljö- och systemflora. Att införa ett agilt arbetssätt och gå från en traditionell utvecklingsmodell till ett mer DevOps-liknande förvaltnings- och utvecklingsflöde har lyft kunden till en ny nivå i sitt uppdrag att uppehålla trivsel, effektivitet och funktionalitet så att det kollektiva resandet är ett attraktivt alternativ.

Den digitala koden

Att ta in hur systemen påverkar vardag, infrastruktur och beteenden är en del av att ta leveransansvar. Det handlar också om vad som är bäst lämpat utifrån vilken historia man har och vilken riktning man har valt. Här valde vi att fortsätta i en .Net miljö men har tagit det vidare med en modern arkitektur och metodik som skapar flexibilitet framåt. För detta satte vi ihop ett team som jobbade agilt från idé till färdig lösning i nära samarbete med kunden som var delaktig i de löpande sprintarna.