2020-02-20

Två highlights från JFokus 2020

Missade du JFokus? Mio tipsar här om sina två favorittalks från JFokus:

– Mitt första tips är Hadi Hariris talk ”Kotlin on the Server with Ktor”. Ktor är ett ramverk med fokus på serverapplikationer som är skrivet i Kotlin. Talk:et förklarar om hur Ktor kan avändas som webserver och hur det är uppbyggt med modularitet. Jag gillade att Hadi gav bra exempel och förklaringar till vad Ktor är, så att man förstår tillräckligt för att kunna testa själv. Min reflektion är att det är ett intressant ramverk som verkar kunna ersätta andra ramverk som t.ex. Spring Boot, speciellt om man skriver backend i Kotlin

– Tips nr 2 är Marion Schleifers talk ”Realtime web applications with React & GraphQL”. GraphQL är ett query language för att hämta den data du behöver och bara den datan, varken mer eller mindre. Klienten kan specificera vilka objekt som behövs från servern och vilka fält på objekten som är intressanta så att bara information som används skickas. Jag tycker att det är ett intressant sätt att hämta data till klienten och bara få exakt det man vill ha, då jag har varit med om att man gör många olika endpoints för att hämta specifik data. Talket var mycket intressant och Marion gav bra exempel, så att jag känner att jag kan testa och leka på egen hand.

Höstens traineeprogram har startat!

Välkommen Fredrik!