2021-12-01

Utveckling pågår – ett samtal med Victor på Dynabyte

En Dynabytare från start

Victor startade sin karriär på Dynabyte genom Dynabytes eget traineeprogram, som han tycker gav honom en bra start på livet som IT-konsult. För Victor som pluggat på KTH till civilingenjör och lärare känns det naturligt att använda sin pedagogiska sida i konsultrollen. Han föll för programmeringen under sina studier och blev fast! Att jobba med programmering gör att jag får jobba med konkret problemlösning varje dag, säger Victor.

 Competence Lead – ett sätt att säkerställa utveckling

Sedan ett halvår tillbaka är Victor utöver sin roll som konsult även Competence Lead, vilket han tycker känns väldigt roligt och viktigt. Min roll är att skapa förutsättningar för oss Dynabytare att utvecklas på olika sätt, berättar Victor.

Eftersom många på Dynabyte är seniora med mycket erfarenhet finns väldigt mycket kunskap inom bolaget. Victors uppdrag bygger mycket på att ta vara på all kompetens som finns och bygga vidare på den.

Vi genomför Tech Talks regelbundet, berättar Victor. Dessa Tech Talks är öppna för alla som vill, inte bara för oss på Dynabyte. Tanken är att prata om aktuella områden och att man får möjlighet att dela med sig och ställa frågor. Under pandemin har våra Tech Talks varit digitala men vi kommer även att köra IRL-event när pandemin släpper taget. Vi har även interna utbildningsdagar för att bygga upp vår kompetens och för att träffas och bara hänga.

Victor och hans två andra Competence Lead-kollegor försöker också tipsa sina kollegor om bra utbildningar och bra läsning för att utvecklas. Ibland anordnas också bokcirklar, berättar Victor.

 Competence Council – Möjlighet för alla att påverka

Just nu håller vi på att bestämma vilka områden vi skall fokusera på vad gäller kompetensutveckling för nästa år. I vårt kompetensarbete behöver vi ha både ögon inåt i verksamheten, och ögon utåt på vad som händer, är på gång och vad kunderna efterfrågar. Utifrån det tar vi fram fokusområden för vad vi behöver och vill utbilda oss inom, och planerar in föreläsningar och andra aktiviteter utifrån ovanstående som ger kompetensutveckling på dessa områden. Det är viktigt att alla får komma till tals och berätta vad de behöver. Detta gör vi exempelvis genom vårt Competence Council, berättar Victor.

 Nyfikenhet viktigt för att utvecklas

Jag försöker hålla mig uppdaterad genom att ha ett nyfiket och öppet förhållningssätt, fortsätter Victor. Min stora utveckling får jag på mina uppdrag; jag lär mig nya saker varje dag.

För att lära sig och utvecklas på uppdraget är det viktigt att inte vara rädd för att ställa frågor, avslutar Victor.

Att vara konsult på Dynabyte – Miki berättar

Välkommen tillbaka Richard!