2022-02-23

Vikten av att välja IT-konsult med omsorg – ett samtal med Sam på Dynabyte

Sam – en man med lång egen erfarenhet som IT-konsult

Jag har jobbat som IT-konsult under de senaste 25 åren, merparten av tiden som konsult ute hos olika kunder, men även några år som internkonsult på Ericson, berättar Sam. Anledningen till att han blev konsult var att han fick frågan, tyckte det lät intressant och på den vägen har det fortsatt. Sam är en av många Dynabyteåtervändare, han jobbade i bolaget mellan 2003-2008, kom sedan tillbaka 2011 och har jobbat på Dynabyte sedan dess.

Att välja konsultpartner kan vara utmanande

Att hitta rätt konsultpartner kan vara svårt med det stora utbud som finns på marknaden, säger Sam. För att kunna göra rätt val är det viktigt att verkligen ta reda på vad din organisation behöver hjälp med och noga anpassa valet av konsultpartner efter det! Det är viktigt att fundera på om man behöver tillföra ny kunskap som inte finns i organisationen eller kanske hitta en tillfällig lösning för att täcka en vakans.

På Dynabyte känner vi våra konsulter och vet vad de kan!

Väljer man att jobba med ett konsultbolag med egna konsulter, som oss på Dynabyte, kan man känna sig trygg i att man får rätt konsult för uppdraget eftersom vi vet exakt vad våra konsulter kan och vart de passar.

Det som är spännande och roligt med Dynabytes olika uppdrag är att de ofta går på djupet och kräver att man har en gedigen kompetens inom sitt område. Våra konsulter är tekniskt väldigt kompetenta och kan göra stor skillnad för våra kunder. Som konsult på Dynabyte får man möjlighet att synas och höras, man blir inte bara en i en stor mängd, säger Sam.

 Möjlighet att påverka sin roll – viktigt för att skapa värde

Sam är övertygad om att man själv har stora möjligheter att påverka sin roll hos kunden. Det första, säger Sam, som är viktigt att är att man är kommunikativ och verkligen försöker identifiera kundens riktiga behov. Det är också viktigt, fortsätter han, att våga lyfta fördelar med alternativa lösningar, tex en alternativ teknikstack. Det är viktigt att vara aktiv och se till att synas på sitt uppdrag, det leder oftast till att man får ett fördjupat och större ansvar.

Sam, som i sin roll som Teamledare på Dynabyte, pratar mycket med medlemmarna i sitt team tycker det är viktigt att samtala om konsultrollen, för att hela tiden kunna göra ett ännu bättre jobb hos sin kund. Det finns mycket man kan tänka på oavsett om man är introvert eller extrovert, menar Sam.

Det är extra viktigt att stötta nya teammedlemmar och prata igenom om hur man ska tänka när man kliver in som konsult på ett uppdrag, avslutar Sam. Det är också viktigt att våga säga ifrån om något inte känns bra, för att kunna göra sitt jobb riktigt bra.

Sams tips på hur man kan undvika stress som konsult

Ofta kan man undvika onödig stress genom att vara tydlig och ta upp tidigt om man ser att en deadline inte kommer att gå att hålla, istället för att pressa sig för hårt och bara skotta in fler timmar. I längden blir det ju ingen bra lösning. Andra bra sätt är att vara duktig på att strukturera sitt arbete, till exempel vid en incident att rapportera progress och att skapa lugn hos produktägaren och ostördhet för individen så att man kan förstå root cause till problemet, avslutar Sam.

Välkommen tillbaka Richard!

Välkommen tillbaka Christian!